ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ИЛИ РЕКЛАМАЦИЯ

ДО “ВИТ-БОРСАТА ЗА МАТРАЦИ” ЕООД

 

Три имена:

Адрес:

 

Имейл:

Телефон:

 

 

 • ОТКАЗ

 • РЕКЛАМАЦИЯ

 

Уведомявам Ви, че съгласно чл. 55, ал. 1 ЗЗП се отказвам от сключения от мен договор за покупка и връщам в ненарушено състояние следните стоки:

 

 

 

Номер и дата на фактура:

Дата на получаване:

*Можете също така да попълните и подадете по електронен път формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на: ________________ .

 

Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 

 

Уведомявам Ви за установено от мен несъответствие на договорената с доставената стока (описание на продукта):

 

 

 

 

Номер и дата на фактура:

Дата на получаване:

Закупената стока е:

 • дефектна: _____________________________

 • повредена

 • с нарушена опаковка

 • друго: ________________________________

С настоящата рекламация заявявам желание за:

 

 • Ремонт

 • Ваучер за цената на покупката

 • Замяна на стоката

 • Връщане на цената на покупката

 • Намаляване на цената

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА

ОТКАЗ

РЕКЛАМАЦИЯ

 • Правото на отказ се прилага само при сключване на договори от разстояние или договори, сключени извън търговския обект.

 • Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

 • 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.

  • В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

  • При неизпълнение на условията за отказ и/или връщане търговецът си запазва правото да откаже приемане на стоката и/или да не възстанови сумите в пълен размер.

  • Стоките трябва да бъдат придружени от оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта.

 • Потребителят има право:

  • да поиска привеждане на стоката в съответствие;

  • да изиска намаление на цената;

  • да развали договора, освен ако несъответствието е незначително.

 • Потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за търговеца.

 • Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на търговеца за несъответствието.

 • Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора, ако:

  • търговецът не е извършил ремонт/замяна или е отказал да приведе стоката в съответствие;

  • се появи несъответствие въпреки предприетите действия;

  • несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба;

  • търговецът е заявил или е ясно, че няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ1

! Важно е да са спазени следните условия за връщане:

 • Запазете оригиналната опаковка и пълна окомплектовка на получения продукт.

 • Имате право да тествате закупения продукт и да се уверите, че Ви харесва, но сте задължени да го запазите в безупречно състояние и вид.

 • Върнатият продукт трябва да бъде без следи от употреба, с ненарушена цялост, без драскотини и следи от удари и с всички защитни покрития, които продуктът е имал при получаването му.

 • Оригиналната опаковка, всички брошури и документи, включително документите за собственост, трябва да са здрави, да не са надраскани или повредени.

 • Транспортните разходи за връщането на продукта са за Ваша сметка, освен ако изрично не е уговорено друго.

! Не можете да върнете или замените следните стоки съгласно чл. 57 ЗЗП:

 • продукти, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 • продукти в лош вид и видими следи от употреба;

 • продукти, които са доставени запечатани и са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

При желание за отказ на основания, различни от описаните по-горе, можете да подадете писмена молба на _______________ , като посочите причините за това.

Изпратете този формуляр заедно със стоката и съпътстващите я документи на адрес: ____________________________________________________________ - за “ВИТ-БОРСАТА ЗА МАТРАЦИ” ЕООД.

1 Можете да се запознаете с пълния текст на общите условия за продажба на www.vit.bg.

To top

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Или Reset password